Mou-te per la igualtat

Mou-te per la igualtat

Datos generales

Año: 
2 008

Imagen de la publicación

La campanya MOU-TE PER LA IGUALTAT ÉS DE JUSTÍCIA, organitzada per Ajuda en Acció, Entrecultures i InteRed i amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) i l’Agència Catalana de Cooperació Internacional (ACCI), ha elaborat aquest quadern amb l’objectiu de proposar i ajudar a crear alternatives per a una educació no sexista, per mitjà de la qual els qui eduquen puguin ser agents de transformació per promoure des de tots els àmbits educatius relacions més igualitàries entre dones i homes.

L’objectiu principal de la campanya és promoure l’exercici d’una ciutadania no sexista amb capacitat d’influència en el foment del compliment dels acords de la Plataforma de Beijing i ODM en les polítiques del Govern espanyol en matèria de cooperació al desenvolupament. Es pretén mostrar que no hi pot haver justícia ni desenvolupament humà sostenible sense Igualtat de gènere. En altres quaderns de campanya s’abordarà la situació de les dones en el món i la lluita per la igualtat, la relació entre igualtat de gènere i el desenvolupament i els drets humans de les dones. Si vols que les coses canviïn, et convidem a participar en les activitats de la campanya i a difondre els objectius que perseguim.Rep informació registrant-te a www.mueveteporlaigualdad.org

Documentos adjuntos

Categoría REDEC

Material didáctico